“2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU”

Trabzon Besyo

1. SBF 2020-2021 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ

1. 1. Başvuru Tarihi ve Yeri

Ön kayıtlar aday tarafından 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (http://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/) üzerinden yapılacaktır.

1. 2. Ön Kayıt

1. 2. 1. Trabzon Besyo Başvuru Koşulları

 1. C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak
 2. Başvuru tarihleri arasında mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
 3. Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adaylar için liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’ den en az 150 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan almış olmak, Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olmak ve engel durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuracak adaylar liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’den en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmak. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmaları ve engel durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek.

 1. En az 2 (iki) yıllık sporcu lisansına sahip olmak
 2. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkartılmamış ve/veya spor il müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
 3. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.) kesin kayıtta adaydan istenecektir.
 4. 2019-YKS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-YKS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

NOT: Adaylar, 2 (iki) programa veya herhangi birine başvuru koşullarını sağlamaları halinde (Beden eğitimi ve spor öğretmenliği,  Antrenörlük eğitimi)  başvuru yapabilirler. Adaylar, ön kayıttan sonra hiçbir şekilde bölüm tercihi değişikliği yapamazlar.

1. 2. 2. Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru formu (internetten yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu),
 2. Diploma, mezuniyet belgesi ve öğrenim durum belgelerinden birinin aslı veya fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvurabilirler.)
 3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
 4. Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,
 5. 2020 yılına ait TYT sonuç belgesi,
 6. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylanmış fotokopisi,
 7. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde yer alan adayların belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı olmalı veya belgelerin aslı ibraz edilmelidir).

2. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanlarının dağılımı aşağıda Tablo 2.1’de gösterilmiştir.

Tablo 2. 1. SBF Lisans Programlarına İlişkin Öğrenci Kontenjan Dağılımı

*Fakültemiz Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul etmektedir.

Adaylar fakültemiz bölümlerine Tablo 2.1’ de belirtilen programlardan herhangi birine veya ikisine birden müracaat edebilirler.

 • Adaylar, ön kayıttan sonra hiçbir şekilde bölüm tercihi değişikliği yapamazlar.
 • Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

3. SINAV BİLGİLENDİRMESİ

3. 1. Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları

 • 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar başvuru formunun çıktısını alarak imzalamalıdırlar. Adaylar İmzalı başvuru formunu ve diğer başvuru belgelerini en geç 28 Ağustos Cuma günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Trabzon Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Adnan Kahveci Bulvarı, Söğütlü Mahallesi, E Blok, 61300, Akçaabat – Trabzon / TÜRKİYE adresine elden teslim etmek veya iadeli taahhütlü posta/kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır.
 • Başvuru evraklarının, posta ya da kargoda yaşanacak gecikme veya başka nedenlerden ötürü 28 Ağustos 2020 mesai bitiminden sonra kurumumuza ulaşması durumunda ilgili aday veya adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu açıdan postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan fakültemiz sorumlu değildir.
 • 2020 YKS’ de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 • 2019-YKS’de bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Ancak, sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-YKS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
 • Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere “Trabzon Üniversitesi SBF 2020 Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web sayfasından indirebilirler.
 • Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “Spor Özgeçmiş ve Diğer Belgelerin Doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GSİM, SGM, e Devlet vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır.
 • Adayların beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması durumunda, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.
 • Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 1 Eylül 2020 Salı günü, spor öz geçmiş beyanı olan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır.
 • Spor Özgeçmiş puan itirazları internetten 2 Eylül 2020 Çarşamba saat 17:00’a kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir ve sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.
 • 2020-2021 Öğretim Yılı Trabzon Üniversitesi SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümleri; TYT Puanı, Ortaöğretim Başarı (OBP) ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların yerleştirme işlemleri-YP (asil ve yedek) 7 Eylül 2020 Pazartesi günü yapılacak ve ilgili web başvuru sayfasından ilan edilecektir.
 • Sporcu Özgeçmiş Puanlarının (Özel Yetenek Puanı-ÖYP) oluşması ve diğer hususlar ile ilgili kılavuzda öngörülemeyen ihtilaflı konuların oluşması durumunda bu konuların çözümü için sınav komisyonu yetkilidir.

3. 2. Önemli Tarihler

İnternet Üzerinden Başvuru Tarihi 17-21 Ağustos 2020
Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt

Bürosu)

28 Ağustos 2020 Cuma saat 17:00′ ye kadar
Adayların Sporcu Özgeçmiş

Puanlarının Açıklanması

1 Eylül 2020 Salı
Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazları 2 Eylül 2020 Çarşamba saat 17:00′ ye kadar
Sporcu Özgeçmiş İtiraz Sonuçlarının Açıklanması 3 Eylül 2020 Perşembe 2020 Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.
Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme

Puanlarının Açıklanması

7 Eylül 2020 Pazartesi adayların kesin yerleştirme puanlarının açıklanması
Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme

Puanlarına İtiraz

8 Eylül Salı adayların yerleştirme puanlarına itirazı saat 17:00′ ye kadar

4. SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI

Aşağıdaki tablolarda karşılık görmeyen durumlar için Özel Yetenek Sınav Komisyonu kararı esas alınacaktır. 

İlgili başvuruya karşılık gelen puan, Özel Yetenek Sınav Komisyonu tarafından incelendikten sonra kesinlik kazanacaktır. 

4. 1. Olimpik Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

 

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

100
 

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

80
 

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya Başvurduğu spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 1. 2. veya 3. Olmak

70
 

Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler ve Gençler kategorilerinde) 1. 2. veya 3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç)

60
 

Başvurduğu spor dalında en üst ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

50
 

Başvurduğu spor dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

40
 

Başvurduğu spor dalında 3. sıradaki ligde veya Futbol dalında (2. ve 3. Lig) yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

30
 

Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında Büyükler veya Gençlerde 4. veya 5. Olmak; Türkiye Şampiyonalarında Ümitler veya Yıldızlarda 1. 2. veya 3. Olmak; Futbol dalında Bölgesel Amatör Ligde (BAL) veya Elit Gelişim Liglerinde; Voleybol, Basketbol, Hentbol dallarında Bölgesel Ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

20
 

Başvurduğu spor dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Gelişim Liglerinde yarışmış ya da oynamış olmak veya Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak

15
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

12
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

10

Olimpik Takım Sporları: Basketbol, Beyzbol/Softbol, Futbol, Hentbol, Hokey, Ragbi, Su Topu, Voleybol, Buz Hokey, Curling

4. 2. Olimpik Olmayan Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

 

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

50
 

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

40
 

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya Başvurduğu spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 1. 2. veya 3. Olmak

35
 

Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler veya Gençler kategorilerinde) 1. 2. veya 3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç)

30
 

Başvurduğu spor dalında en üst ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

25
 

Başvurduğu spor dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

20
 

Başvurduğu spor dalında 3. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

15
 

Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında Büyükler veya Gençlerde 4. veya 5. Olmak; Türkiye Şampiyonalarında Ümitler veya Yıldızlarda 1. 2. veya 3. Olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

10
 

Başvurduğu spor dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Liglerde yarışmış ya da oynamış olmak veya Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak

8
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

6
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

5

 

Olimpik Olmayan Takım Sporları: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tanınan bağımsız spor federasyonları tarafından faaliyetleri olan olimpik olmayan takım sporlarını kapsamaktadır. 

4. 3. Olimpik Bireysel Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

 

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

100
 

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

70
 

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

60
 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. Olmak (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Türkiye Okul Sporları Federasyonu [TOSF] faaliyetleri hariç)

50
 

Türkiye Gençler veya Ümitler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

40
 

Türkiye Yıldızlar Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

35
 

Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak

15
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

12
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

10

 

Olimpik Bireysel Sporlar: Jimnastik, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Boks, Dalga Sörfü, Dalış-Atlama, Eskrim, Golf, Güreş, Halter, Judo, Kano, Karate, Kaykay, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk,Sportif Tırmanış, Taekwondo, Tenis, Triatlon,Yelken, Yüzme, Alp Disiplini, Biatlon, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Serbest Stil Kayak, Snowboard, Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı, Sürat Pateni, Artistik Buz Pateni

4. 4. Olimpik Olmayan Bireysel Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları 

 

Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

50
 

Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

35
 

Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

30
 

Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç)

25
 

Türkiye Gençler veya Ümitler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

20
 

Türkiye Yıldızlar Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)

17
 

Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak

8
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu

Olmak

6
 

Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak

5

 

Olimpik Olmayan Bireysel Sporlar: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tanıdığı Bağımsız Spor Federasyonlarına bağlı olimpik olmayan bireysel sporları kapsamaktadır. 

4. 5. Engelli Adayların Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Ölçütleri ve Puan Tablosu 

 

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Özel Yetenek

Puanı (OYP)

Paralimpik / Deaflympics / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1.olmak

 

100
Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2.olmak

 

90
Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3.olmak

 

80
Balkan Şampiyonasında 1.olmak

 

70
Balkan Şampiyonasında 2.olmak

 

60
Balkan Şampiyonasında 3.olmak

 

50
Uluslararası Turnuvalarda 1.olmak

 

40
Uluslararası Turnuvalarda 2.olmak

 

30
Uluslararası Turnuvalarda 3.olmak

 

20
 

ULUSAL BAŞARILAR

Özel Yetenek

Puanı (OYP)

Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 1.olmak

 

50
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 2.olmak

 

40
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 3.olmak

 

30

 

 • Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), sperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) antrenrlük eğitimi için TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü için TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olanlar engel durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilir.
 • 2013 yılı sonrası Ulusal ve Uluslararası düzeyde Büyükler ve Gençler yarışmalarında sportif başarı kazandığına dair belge sunmayan adaylar sınava başvuru yapamazlar.
 • Uluslararası Turnuvalarda ve Balkan Şampiyonalarında en az 5 ülkenin katılımı zorunludur.
 • İbraz edilecek bütün belgeler Engelliler ile ilgili Spor Federasyonlarından veya T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı birimleri tarafından alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti olmak zorundadır. 

4. 6. Sporcu Özgeçmiş Belgeleri İle İlgili Açıklamalar 

 • Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi gösterir belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslının getirmesi zorunludur.
 • Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığını ve yaptığı dereceyi Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde onaylatarak aslının getirmesi zorunludur.
 • Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri (Futbol hariç) geçerli değildir.
 • Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.
 • Tüm branşlarda adaylar 2013-2014 sezonu dâhil olmak üzere, 2012-2013 sezonundan sonrası yıllardaki sporcu lisansı ve müsabaka cetvelleri hesaplamaya dâhildir. 2013 sezon öncesi ligde sporcunun oynadığı müsabaka cetvelleri, sporcu lisansı ve millilik belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
 • Takım sporlarında aday en az kendi branşında 2 (iki) yıllık sporcu lisansına sahip olmalı ve oynamış olduğu kategoriye (Süper lig, 1. lig, 2. lig, 3. lig vb.) ait 5 maç cetvelini ibraz etmesi yeterli olup, tabloda belirtilen puanı alır.
 • Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda federasyonun belirttiği baraj derecesini aşması gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru dosyasına eklemelidir.
 • Vize yapılmayan lisanslar geçerli sayılmayacaktır. 
 • Adayların beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması durumunda, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.

4. 6. 1. Millilik Belgesi 

 • İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (En az 5 ülkenin katılımın olduğu, yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
 • Millilik Belgeleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliği”nde belirtilen A, B ve C (En az 5 ülkenin katılımının olduğu) kategorileri dikkate alınır.

4. 6. 2. Sporcu Lisansı 

 • Sporcu lisansı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) veya özerk spor federasyonlarından alınan ve sezonu (geçerlilik süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları GSİM veya özerk spor federasyonları tarafından onaylatılmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas alınır ve en az iki (2) yıllık lisanslı sporcuların belgeleri kabul edilir.

4. 6. 3. Oynanan Ligi Belirten Belge 

 • Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve adayların (sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GSİM tarafından onaylı olması yeterlidir.

4. 6. 4. Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi 

 • Özerk spor federasyonları (okul sporları hariç) tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler, ümitler, yıldızlar) yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
 • Türkiye Okul Sporları Şampiyonalarında Gençler (liseler) Kategorisi yarışmalarına (Yıldızlar, Küçükler vb. dâhil değildir) katıldığını gösteren T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlükleri veya Türkiye Okul Sporları Federasyonunca verilmiş belge. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
 • Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk spor federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Türkiye Okul sporları Şampiyonalarında Gençler (liseler) kategorisi (Yıldızlar, Küçükler vb. dâhil değildir) yarışmalarına katılmalıdır. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.

 4. 6. 5. Futbol Branşından Başvuran Adaylar 

 • Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından alınacak belgeler: (a) liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge; (b) kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü.
 • Okul takımları Türkiye Şampiyonası Gençler Kategorisi’ne katılmış adaylar için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve spor İl Müdürlükleri veya Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından onaylı ve imzalı belge. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.

5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 • SBF internet başvuru sistemi (https://sporblilimleri.trabzon.edu.tr) ile alınacak bilgiler Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Spor Özgeçmiş Puanı sınav verileri olarak kullanılacaktır. Adayların spor özgeçmişlerine ait puanlar özel yetenek puanı (OYP) olarak değerlendirmeye alınacaktır. Fakültemiz için özel olarak hazırlanmış olan SBF Özel Yetenek Online başvuru ve yetenek sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir.
 • Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı konusundaki bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir,
 • Spor özgeçmiş puanları sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre puanlanmış tablolarda verilmiştir. Aday spor branşında tabloda karşılığı bulunan sporcu özgeçmiş puanını internet başvuru sistemi ile kendisi seçerek kaydetmektedir. Adayın beyanı ve gönderdiği spor özgeçmiş belgesi sınav komisyonunca incelenmesi sonucunda, eğer beyanı doğru ise onaylandıktan sonra, başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı puan kesinleşir ve adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP) olarak kaydedilir.
 • Her adayın bölüm tercih sıralaması yerleştirmelerde dikkate alınır. Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 • Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2020 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. Eğer ÖSYM tarafından sonradan bu kılavuzda puan hesaplamasına ait formüllerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde yeni değişikler dikkate alınacaktır.

Tanımlamalar:  

 • ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Spor Bilimleri Fakültesinin yapmış olduğu sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı ve eğer var ise adayların spor özgeçmiş beyanlarına göre ilgili oldukları spor branşlarından aldığı ham puan.
 • ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile (ÖSYM’nin belirlediği) hesaplanması.
 • OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı
 • TYT-P (2020-TYT Puanı)
 • YP (Yerleştirme Puanı) – ÖYSP (2020 -ÖYSP Puanı) formül ile hesaplanması.

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması:

 • Hesaplamalarda, Spor Özgeçmiş puanlarının, ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP Standart Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. (Bu formüller 2020 YKS kılavuzundan alınmıştır).

 • Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
 • ÖSYP Standart Puan (ÖYSP-SP)
 • Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)
 • 2020- TYT Puanı (TYT-P)
 • Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2020 TYT Puanının en yükseği kullanılacaktır. Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması:
 • Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
 • Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP), aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
 • Adaylar aynı alandan (Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için); 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP) 

 • Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler için);

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)

 • 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020- YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

6.KESİN KAYIT

Her iki bölüm için asil ve yedek aday (asil kontenjan sayısının 2 katı kadar) listeleri sınav bitiminde, Rektörlük onayından sonra Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında (sporbilimleri.trabzon.edu.tr) açıklanır. Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edilmesinden sonraki 24 saat içinde Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır. 

Kazananların kesin kayıtları daha sonradan belirlenecek tarihler arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır. Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin internet sayfasında ilan edilerek, Yerleştirme Puanı sırasına göre ek yerleştirme yapılmaya başlanır. İlanda belirtilen süre içerisinde kontenjanların dolmaması durumunda Yedek listeden aday kayıtlarına kontenjanlar doluncaya kadar devam edilir. Ancak, yedek listeden aday kayıtları daha sonradan belirlenecek tarihe kadar kontenjanlar dolmasa da sonlandırılır. 

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programlarının ikisine başvuran adayların, iki programı kazanmaları halinde kesin kayıtları ilk tercihlerine göre yapılır. Ek yerleştirmede, birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday diğer tercihlerinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacaktır. İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday, birinci tercihinin yedek listesinde yer alabilecektir. Herhangi bir programda kontenjanların dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar ilgili programdaki diğer adayların kontenjanına aktarılır.

Olimpik Spor Branşları 

Atıcılık Güreş Softbol Serbest Stil Kayak
Atletizm Halter Sportif Tırmanış Snowboard
Badminton Hentbol Su Sporları Artistik Buz Pateni
Basketbol Hokey Taekwondo Buz Hokeyi
Beyzbol Judo Tenis Curling
Binicilik Kano Triatlon Kısa Mesafe Sürat Pateni
Bisiklet Karate Voleybol Sürat Pateni
Boks Kaykay Yelken Kızak
Cimnastik Kürek Alp Disiplini Skeleton
Dalga Sörfü Masa Tenisi Biatlon Yarış Kızağı
Eskrim Modern Pentatlon Kayakla Atlama
Futbol Okçuluk Kayaklı Koşu
Golf Ragbi Kuzey Kombine

 

Olimpik Olmayan Spor Branşları

Bilardo Kuşak Güreşi Offshore Otomobil
Bocce Atlı Okçuluk Rafting Satranç
Bowling Kızak-Atlı Kızak Squash Sualtı
Dart Rahvan Binicilik Dijital Oyunlar Üniversite Sporları

Okul Sporları

Briç Wellness İzcilik Vücut Geliştirme
Dağcılık Hemsball Kick Boks Wushu
Dans Sporları Yoga Motorsiklet
Atlı Cirit Halk Oyunları Muay Thai
Şalvar Güreşi Korfbol Okul Sporları
Aba Güreşi Kriket Oryantiring

                                            İLETİŞİM 

Trabzon Üniversitesi                                        Telefon     : 0(462) 455 13 26-27

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı                   Fax           : 0(462) 255 24 76

Söğütlü Yerleşkesi, E Blok                             

E-posta : sporbilimleri@trabzon.edu.tr

61300 Söğütlü Mahallesi                                  

İnternet Adresi: sporbilimleri.trabzon.edu.tr                           

Akçaabat  / Trabzon (http://sporbilimleri.trabzon.edu.tr/)

Trabzon Besyo Hazırlık Kursu: instagram.com/TrabzonBesyo

Trabzon Pomem Parkur Hazırlık Kursu: instagram.com/TrabzonBesyo

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz